Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı

[ad_1]

2022-2024 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgede, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amaçları doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi çoğaltmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek suretiyle 2019-2023 döneminde On Birinci Kalkınma Planı’nın uygulanmış olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bu dönemde temel hedefimiz olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek suretiyle kamu harcamalarında tutum yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları çoğaltmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir. Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır.”

“İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek”

Kamu yatırım harcamalarına ilişkin olarak da genelgede, şunlar kaydedildi:

“Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tutum edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki tutumsal ve toplumsal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla hususi kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri, hususi sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli toplumsal gereksinimleri giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut ana para stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesine azami itina gösterilecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, 2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2022-2024 devri Orta Vadeli Program’da yer edinen amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı vurgulandı.

“En kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek”

Ayrıca, Orta Vadeli Program’la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı aktarılan genelgede, şunlar paylaşıldı:

“Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında mecburi haller haricinde 2022 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu durağan ana para stokundan azami kapasitede yararlanılması için lüzumlu bakım ve onarımlara önem verilecek, yurttaşlarımızın acil gereksinimlerine ve ekonomide katma kıymet artışına direkt hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.”

“2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”ne de yer verilen genelgede, tüm kuruluşların 2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, genelgede belirtilen hususlar ile rehberde vurgulanan öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 23 Haziran 2021 tarihindeki Yatırım Talepleri Duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde var ise proje bazındaki değişim önerilerini ivedilikle “kaya.sbb.gov.tr” adresinde yer edinen Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) vasıtasıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri de istendi.
 


[ad_2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam ve İletişim:  Whatsapp:  262 606 0 726  Skype:  live:2dedd6a4f1da91be
Yasal Uyarı: Blog Sitemiz; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Sitemiz ve içerisinde bulunan tüm içerikler taslak halindedir, kesinliği kanıtlanmış bilgiler değildir. Sitemiz kar amacı gütmez, ücretsiz bilgi paylaşımı yapan bir websitesi olarak yayın hayatına başlayacaktır. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği  [email protected]  adresi ile iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Yasal süre içerisinde ilgili içerikler sitemizden kaldırılacaktır.