Fuat Oktay’dan asgari ücret açıklaması: Aralık ayını işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Mısır’la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız, iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptık ve onu yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Oktay, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin yorumlarına yanıt vererek, “Ülkemiz 20 yıldır ‘henüz müreffeh yarınlar, henüz güçlü Türkiye’ idealiyle muvaffakıyet rotasında ilerlemektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki yerde yolculuk gerektiğinde ‘üstün ödeyen’ ama özgür politikalarını hayata geçirme konusunda asla taviz vermeyen yetişkin Türkiye yolculuğudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi reformu, kalkınmayı demokrasiyle desteklemek, güven ve istikrarı hukuk devleti ilkesiyle güçlendirmek yönünden yolculuğumuzda önemli tek merhaledir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin karar alıntı mekanizmalarını somut çıktılarla birleştiren, yönetimde eşgüdümü, birden durumlarda çabucacık müdahaleyi kolaylaştıran, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini hızlandıran etkilerini her gün tecrübe etmekteyiz” niteleyerek konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile iddiaların tersine olduğunu söylediği şekilde erkler arası ısıldevimbilimde ve murakabe mekanizmalarının net şekilde işlediğini dile getirerek, “Gücün erklerin isteklendirmek toplanması hem sistemin yapısında hem dahi uygulamada mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde tek eş olumsuzlama, istişare vardır, katılımcı demokrasi vardır, hızlı ve etkin karar alıntı mekanizmaları vardır” dedi.

“Cumhurbaşkanımızı aracısız millet seçmiştir ve hükümranlık kayıtsız şartsız milletindir” tekbencilik Oktay, şöyle sürme etti:

“Elde ettiğimiz kazanımları, siyasi çekişmeler, belirsizlikler, istikrarsızlıklar içinde çırpınan tek parlamenter sistemle, ekonomide hatta ülke savunmasında beraberce hariç özgürlüğü tek Türkiye’nin gerçekleştirmesi mümkün müydü? En küçük tek sarsıntıda, en ufak tek manipülasyonda dengesini kaybeden, dışımızdaki güçlerin tuzaklarına düşürülmeye mobilya tek Türkiye ile yerde günlere gelebilir miydik? Akıbeti gayrimuayyen koalisyon hükümetleriyle, askeri ve bürokratik vesayetlerin prangalarıyla üstesinden geldiğimiz zorluklar aşılabilir miydi?”

Uygulamalardaki aksaklıkları sisteme yüklemenin, zamanın ruhunu okuyamayan günü geçmiş anlayışların ürünü olduğunu savunan Oktay, “Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle milleti gerçek anlamda hükümran kılarak geleceğe yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı; yönetişimi güçlü, hızlı ve esnek yapıda tek Türkiye ile istikrarın ve liderliğin yüzyılı olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan işte yerde güçlü yapının güçlü lideridir. Haksızca eleştiri oklarınızı yönelttiğiniz o lider, 20 yılda Türkiye’ye vakit atlatan, her alanda çevrilme niteliğinde adımlar atma tek yetişkin öncüdür. Siyasi hayatının başlangıcından yerde yana, ermiş milletimize gece gündüz çalışarak kazandırdıklarını saymakla bitiremeyiz” ifadelerini kullandı.

Oktay, geçmiş zamana dönmeye gerek kalmadan Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanda Türkiye’ye kazandırdığını söylediği projeleri şöyle sıraladı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece geçtiğimiz az haftada Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali – materyalizm 5. yetişkin HES’ten bahsediyorum-, Hasankeyf-Gercüş Tüneli ve 2000 Köy Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin otomobili TOGG seri üretim bandından inmiştir ve TOGG Gemlik Kampüsü’nün açılışı gerçekleşmiştir. Şahlanma nerede diyordunuz ya; işte şahlanış çoktan gerçekleşmeye başladı ve sürme ediyor. Her tek vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyan, yüzünü kar fail, başını sert tutan çalışmalarıyla, ifade edildiği gibi tek reisicumhur açığı asla bırakmadan, toplumun tüm kesimlerine hitap etmektedir. Yereldeki mega hizmetlerle beraberce uluslararası alanda bile tarih yazmaya sürme ettik.”

“Rusya-Ukrayna Savaşı’nın oluşturduğu etkilerle pek sayı ülke ne yapacağını anlamaz durumdayken Rusya-Ukrayna arasında çözümden yana müzakereler kimin girişimi ile başladı?” tekbencilik Oktay, “Dünyada gıda sunma güvenliği tehlikeye düşmüşken, ‘tahıl koridoru’ kimin girişimi ile açıldı? Kabul edelim ki Recep Tayyip Erdoğan sayesinde” dedi.

“BM KÜRSÜSÜNDE ‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’ DİYE HAYKIRACAK DURUŞU KİM GÖSTERDİ?”

Avrupa Birliği ülkelerinin mültecileri kadın evlât fark etmeksizin ölüme terk ederken Türkiye’nin onlara yardım ettiğini dile getiren Oktay, “Covid-19 salgınının en kritik günlerinde o yetişkin ekonomiler dediğimiz ülkeler maske derdine düşmüşken, tüm dünyaya yardım elini kim uzattı? Küresel eşitsizlik, kıtlık, kuraklık atlas pek sayı bölgesinde kol gezerken, küresel sorunlara tek türlü hal bulamayan uluslararası topluma, tam bile kendi kalbinde; BM kürsüsünde ‘Dünya beşten büyüktür’ niteleyerek haykıracak duruşu kim gösterdi? Daha nicelerini sayabileceğimiz örnek lider diplomasisi girişimleriyle Cumhurbaşkanımız sürgit milletimizin hak ve menfaatlerinden yana tutum sergilemiştir” ifadelerine yer verdi.

“MISIR’LA İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNE YÖNELİK TEMASLARIMIZ, İKİ TARAFIN ORTAK İRADESİ, MÜŞTEREK MENFAATLERİ VE KARŞILIKLI SAYGI ÇERÇEVESİNDE SÜRMEKTEDİR”

Milletvekillerine yönelik herhangi tek ülkeyle temasını eleştirmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiğini söylediği irade müktesebatına bakmalarının önemli olduğunu söyleyen Oktay, “Ortadoğu’bile son dönemde yaşanan jeopolitik tahavvül toprak ülkelerinin yaklaşımlarına bile yansımıştır. Ülkemizin toprak sathında yürüttüğü işbirliğini önceleyen tutum, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail’le ikili ilişkilerde dahi yeni tek döneme girilmesiyle neticelendi. Mısır’la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız, iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptık ve onu yapıyoruz” niteleyerek konuştu.

 

“FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK VE VATANDAŞIMIZI ENFLASYONUN ALTINDA EZDİRMEMEK İÇİN GEREKEN POLİTİKALARI HIZLA UYGULUYORUZ”

Fiyat istikrarı ve ücret adaleti ile ilgili iddialara yanıt veren Oktay, “Gıda fiyatları; enerji, hammadde fiyatları, özyazı kuru, girdi maliyetleri, sunma ve talep gibi sayı faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Son dönemdeki gelişmeler, üretici girdi ve lojistik maliyetlerinin önemli derecede yükselmesine sebep olmuştur. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkati çekmektedir. Ülkemiz dahi küresel fiyatlardaki yerde artışlardan olumsuz etkilenmiştir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz” dedi.

“VATANDAŞLARIN FİYAT ARTIŞLARINDAN EN AZ DÜZEYDE ETKİLENMESİ AMACIYLA 2022 YILINDA 276,8 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇİLMİŞTİR”

Ücretlere ilişkin konuşan Oktay, en az mevki memuru aylığının ekim ertesi itibarıyla 9 1000 105 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, “SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 78,6 oranında kümülatif artışlar yapılmıştır. Türk lirasını henüz alımlı hale getirmek ve özyazı kurlarındaki oynaklığı kırmak için Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulaması başlatılmıştır. Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en rengi düzeyde etkilenmesi için 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir” dedi.

Oktay, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin net 5 1000 500 lira olduğunu anımsatarak, “2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif (birikimli) artım oranı yaklaşık yüzde 95’tir. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir ve işaret vergisi sayılmazsa bırakılarak tarihi tek kadem atılmıştır. Yapılan yasal düzenlemeyle yalnızca işçiler olumsuzlama, tüm çalışanlar kapsama alınmıştır. Böylece ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakılarak işçilerin net ücretlerinde sayı önemli tek artım sağlanırken, istihdam, üretim ve yatırım bile desteklenmiştir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile saha Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini sınırlamak üzere çalışmalarına sıra ayında başlayacaktır. Asgari ücretin toplumun tüm kesimleri yönü memnuniyet sağlayacak tek düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız.”

“TÜRKİYE’NİN TÜM KIYMETLİ KADINLARINA VE KADIN HAKLARINA SAHİP ÇIKTIK, ÇIKIYORUZ”

Kadının güçlendirilmesi konusunu muhalefetin polemik malzemesi olarak kullandığını, bu karşın kendilerinin yerde konuyu medeniyetin tek gereği şeklinde “göz tacı” olarak ele aldıklarını söyleyen Oktay, “Diyarbakır anneleri başdu olmak üzere tek ananın gözyaşında tığ acıyı gördüğümüz kadar ağır, sert duruşu bile görüyor, o gözyaşlarını dindirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Burada kadın haklarından soluk vuranlar, teröre evladını kurban vermiş hangi ananın gözünden yaşları silebildiniz? Başörtüsü yüzünden ayrıştırılan kardeşlerimizin derdine çare olabildiniz mi? Ayrıştırmadan tüm kadınlarımızı savunabildiniz mi? Kız çocuklarını oturak kaçırıp terörist yetiştiren, kadın ve çocukları katleden, anaları ağlatanların kadına şiddetten bahsetmesi aslında abesle iştigaldir. Biz Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde işçi, öğretmen, hekim, genç, yaşlı, inanç ve etnisite ayrımı yapmadan Türkiye’nin tüm kıymetli kadınlarına ve kadın haklarına sahip çıktık, çıkıyoruz. Kadınlarımızı pek sayı yönden destekleyerek Cumhuriyetin 100’üncü yılına güçlü kadınlarımız ile yürüyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

“ALTILI MASANIN VİZYON VE İÇERİK KONULARINDA HİÇBİR DERİNLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Türkiye Yüzyılı’nın öznesinde hata olduğu ifadelerine ilişkin Oktay, “Altılı masanın tığ nokta, virgül ve punto konusunda uzmanlaşmaya çalıştığını yalnız vizyon ve içerik konularında hiçbir derinliklerinin bulunmadığını sayı iyi biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu anlamanızı beklemiyoruz. Siz noktası virgülü ile oyalanmaya sürme edebilirsiniz” cevabını verdi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞININ ENVANTERİNE KAYITLI 8 UÇAK MEVCUT, BU BİR SIR DEĞİLDİR”

“Cumhurbaşkanlığının kaç uçağı var?” sorusuna yanıt veren Oktay, “Bunu bile açıklamadığımızı söylüyorlar. Burada bizim tek sorunumuz yok. Bunu rahatça açıklayabiliriz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur. Bu tek sır değildir” dedi.

“(HDP’Lİ) PAYLAN’IN ŞAHSI İLE İLGİLİ OLARAK İLETTİĞİ (TEHDİT ALTINDA OLDUĞU) KONUSU GÜVENLİK BİRİMLERİMİZCE TİTİZLİKLE İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın komisyonda söz aldığı sırada tehdit altında olduğunu söylemesi üzerine Oktay, şunları söyledi:

“Her tek vatandaşımızın yaşama güvenliğini tesis etmek üzere tüm güvenlik birimlerimiz canla başla çalışmaktadır. Paylan’ın şahsı ile ilgili olarak ilettiği husus bile güvenlik birimlerimizce titizlikle incelenip değerlendirilmektedir. Konunun hassasiyeti ve konuyla ilgili gelişecek somut, güncel ve yakın tehlike emarelerinin dahi gecikmeksizin güvenlik birimlerimizce paylaşması önemlidir. Güvenlik birimlerimiz, kendilerine iletilen yerde hususları titizlikle takip etmektedir.”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda henüz sonra Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına tâbi ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam ve İletişim:  Whatsapp:  262 606 0 726  Skype:  live:2dedd6a4f1da91be
Yasal Uyarı: Blog Sitemiz; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Sitemiz ve içerisinde bulunan tüm içerikler taslak halindedir, kesinliği kanıtlanmış bilgiler değildir. Sitemiz kar amacı gütmez, ücretsiz bilgi paylaşımı yapan bir websitesi olarak yayın hayatına başlayacaktır. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği  [email protected]  adresi ile iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Yasal süre içerisinde ilgili içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Tavsiye Ediyoruz:

kış bahçesi | granit taşı

ataşehir escort ataşehir escort anadolu yakası escort şişli escort casinoslot ankara escort free porn Sex party with hot cheerleaders şişli escort izmir escort bayan ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort istanbul escort adana escort izmir eskort bursa eskort konya escort gaziantep escort malatya eskort antalya eskort mersin escort escort
mecidiyeköy escort cratosroyalbet ankara escort