Ekonomik Kriz Nedenleri


Ekonomik krizler çok farklı biçimde öne çıkabilir. Üretimde hızlı daralma, fiyatlar genel seviyesinde ani düsme, büyük iflaslar işsizlik oranında ani artıslar ücretlerde geriye yönelme ve borsada çöküş, borsada istikrarsızlık ekonomik krizlerin başlıca sebepleridir. Ekonomik krizler, gerçek hayata ve finansal sektörlerde arz fazlalıgı veya talep daralmasından kaynaklanmaktadır. Gerek arz, gerekse talep krizinin ortaya çıkmasının çesitli nedenleri bulunuyor Ekonomik krizler, organizasyon dısı yanı beklenilmeyen kendiliğinden ortaya çıkan sebeplerden kaynaklanabileceği gibi organizasyon içi nedenlerden de kaynaklanmaktadır. Ekonomik krizin nedenleri her zaman ekonomik sorunlar olmamakla beraber Örneğin, ülke  düzeyinde ortaya çıkan doğal afetler  deprem, yangın, sel baskını ekonomik kriz nedeni olabilir. Ekonomik krizlerin bir kısmı organizasyon dısı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Siyasal, ekonomik, teknolojik ve çevreyle ilgili alanlardaki hızlı değesim ekonomik krizlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Örneğini, siyasal alanda yasanan hükümet bunalımları, askeri darbeler, siyasal istikrarsızlık ortamı krizlere neden sayılabilir. Bunun yanı sıra, dünyada yaşanan hızlı ekonomik degisimler, daima krizlerin ortaya çıkmasına elverişli bir ortam yaratmaktadır. Özellikle, dünya çapında ekonomik uyum (ekonomik globalleşme) hem tehlike hem de fırsat anlamında krizlere davetiye çıkarmaktadır. Bunların dısında ekonomik süreç içerisinde üretim, istihdam ve fiyatlar genel seviyesinde ortaya çıkan ani konjonktürel hareketler ve dalgalanmalar da depresyon, hiperenflasyon, issizlik gibi krizlere neden olabilir. Konjonktürel hareketler piyasa ekonomisinin kendi tabii işleyişi neticesinde ortaya çıkan gelismelerdir. Bunun yanı sıra, devletin ekonomiye iktisat politikası araçları ile müdahale etmesi de örnek verirsek ani kur ayarlaması, vergi oranlarının artırılması veya vergi yükünün agırlastırılması gibi ekonomik krizlere neden olur.


1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*